MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

III kwartał/2010

W III kwartale 2010r. zamontowano podwaliny baraku wraz z całą konstrukcją drewnianą oraz ścianami bocznymi i szczytowymi. Zamontowano płyty dachowe, które pokryte zostały papą asfaltową. Wykonano remont konserwatorski posadzek betonowych i ceglanych w części umywalni baraku. Wokół fundamentów baraku zrobiono opaskę żwirową odwadniającą; wykonano także instalację odgromową. Zewnętrzną powierzchnię ścian baraku zaimpregnowano środkiem ogniochronnym i hydrofobizującym. Prace zakończono a teren placu budowy uporządkowano.


Fot.17 — Posadzka betonowa w trakcie prac konserwatorskich


Fot.18 — Posadzka betonowa w trakcie prac konserwatorskich


Fot.19 — Wnętrze baraku po przeprowadzonych pracach konserwatorskich