MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

III kwartał/2009

Barak B-171, po wykonaniu inwentaryzacji, zdemontowano i przewieziono do warsztatu wykonawcy, gdzie rozpoczęto prace konserwatorskie przy płytach ściennych i dachowych. Czynności przygotowujące do prac ziemnych i budowlanych związanych z posadowieniem budynku tj. rozebranie wtórnego zniszczonego fundamentu i wywiezienie gruzu, zostały zakończone zgodnie z harmonogramem.


Fot.1 – widok baraku od strony południowo-wschodniej – stan przed konserwacją


Fot.2 – pozostałości oryginalnego oznaczenia miecza głównego konstrukcji nośnej dachu przed demontażem


Fot.3 – ramownice i część południowo-wschodnich segmentów ściennych w czasie rozbiórki baraku


Fot.4 – widoczne spękania posadzek betonowych i latryn przed rozpoczęciem prac konserwatorskich