MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

II kwartał/2010

W II kwartale br. poddane uprzednio zabiegom konserwatorskim elementy drewniane zostały przewiezione z pracowni Wykonawcy na miejsce posadowienia baraku na odcinku BIIa. Wykonano inwentaryzację i poziomowanie posadzek betonowych w obrębie latryn. Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z projektu zamontowano podwaliny oraz całość konstrukcji baraku wraz z jej wszystkimi elementami w pierwotnym miejscu, właściwym dla każdego z elementów.


Fot.13 — inwentaryzacja i wypoziomowanie posadzki betonowej w sąsiedztwie latryn

Fot.14 — montaż głównej konstrucji baraku

Fot.15 — barak podczas montażu palet ściennych


Fot.16 — barak po montażu elementów drewnianych konstrukcji