MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

I kwartał/2010

W pracowni Wykonawcy trwały prace dotyczące remontu konserwatorskiego skrzydeł wrót wejściowych i wyjściowych baraku. Wykonano brakujące i zniszczone na wskroś drewniane elementy konstrukcyjne baraku m.in. słupy, oczepy, rygle, zastrzały. Dokonano wzmocnienia pęknięć elementów konstrukcyjnych metodą kołkowania oraz odtworzono podwaliny baraku z drewna sosnowego.


Fot.10 – elementy metalowe po zabezpieczeniu


Fot.11 – zniszczone elementy konstrukcyjne po uzupełnieniu, w trakcie sezonowania w pracowni Wykonawcy


Fot.12 – widok obiektu przed kolejnymi etapami prac