MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

IV kwartał/2010

W IV kwartale 2010r. zostały zakończone prace związane z wykonaniem fundamentu, ułożeniem uziomu otokowego dla instalacji odgromowej wokół baraku. Zabezpieczono teren na okres zimowy. W pracowni Wykonawcy trwają prace związane z remontem konserwatorskim elementów konstrukcji, polegające na uzupełnieniu brakujących i zniszczonych fragmentów, czy też wykonaniu odpowiednich elementów konstrukcyjnych na wzór oryginalnych. Powierzchnie płyt ściennych są oczyszczane, następnie poddawane dalszym zabiegom remontowym i konserwatorskim.


Fot.5 — Widok po zakończeniu prac fundamentowych


Fot.6 — Zabezpieczenie posadzki na okres zimowy