MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

III kwartał/2011

Pierwszym etapem prac wykończeniowych było wykonanie pokrycia dachu papą asfaltową, montaż obróbek blacharskich świetlików, kominów, zamontowanie instalacji odgromowej oraz wykonanie opaski żwirowej odwadniającej wokół fundamentów baraku. Po zakończonych pracach przeprowadzono kontrolne pomiary stanu wykonanej instalacji odgromowej. Kolejny etap to remont konserwatorski posadzek betonowych wraz z konserwacją: nawarstwień malarskich na drewnianych elementach baraku, konserwacją wątku ceglanego polichromowanego i wątku ceglanego bez nawarstwień. Wszystkie prace zostały zakończone pomyślnie i zgodnie z harmonogramem.


Fot.11 — wybór kolorystyki uzupełnień spoin w elem. ceglanych


Fot.12 — wnętrze baraku po pracach remontowo-konserwatorskich