MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

II kwartał/2011

Wykonano słupki i ścianki żelbetowe oraz zamontowano wcześniej zaimpregnowane podwaliny baraku. Wszystkie elementy baraku zostały przewiezione z pracowni Wykonawcy i zgodnie z wytycznymi projektowymi zmontowano na miejscu posadowienia baraku. Wykonano konserwację nawarstwień malarskich na drewnianych elementach baraku. Po badaniach laboratoryjnych elementów ceglanych, odsłonięto i oczyszczono rumowisko kanału grzewczego. Przygotowano stanowisko do dalszych prac.


Fot.9 — zakończone prace ziemne i fundamentowe


Fot.10 — widok po wykonanych pracach zw. z oczyszczaniem przewodu dymowego