MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

II kwartał/2010

W czerwcu 2010, po przekazaniu placu budowy zgodnie z harmonogramem, teren został wygrodzony, wykonano podstemplowanie trzonów kominowych oraz zabezpieczenie paleniska i komina folią budowlaną na czas prac konserwatorsko-budowlanych. Następnie wykonano metodyczną inwentaryzację wszystkich elementów baraku przy użyciu tabliczek znamionowych.


Fot.1 — wnętrze baraku, stan zachowania przed konserwacją


Fot.2 — widok baraku od strony południowej, stan przed konserwacją