MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

IV kwartał/2011

W IV kwartale 2011 roku prowadzone były prace konserwatorskie przy drewnianych elementach baraku B-155. Wykonano zabezpieczenie zachowanych warstw malarskich. Podklejono i wzmocniono pęknięcia drewna. Uzupełnienia ubytków drewna oraz zrekonstruowane elementy konstrukcyjne scalono kolorystycznie. Przeprowadzono impregnację drewna preparatem o działaniu bio- i ogniochronnym. Wykonano remont konserwatorski elementów konstrukcji baraku tj. uzupełnienia zniszczonych i brakujących fragmentów konstrukcji oraz wzmocnienie pęknięć elementów konstrukcyjnych metoda kołkowania na kleju epoksydowym. Wykonano ścianki żelbetowe oraz część stóp fundamentowych pod wewnętrzne drewniane słupki baraku.


Fot.4 — zabezpieczenia warstw pobiały na elementach drewnianych baraku


Fot.5 — elementy drewniane w trakcie zabiegów stolarsko-konserwatorskich w pracowni Wykonawcy