MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

III kwartał/2012

W III kwartale 2012 roku zakończono montaż baraku. Prace konserwatorskie dotyczyły głównie wnętrza baraku i objęły posadzki betonowe, wątek ceglany, nawarstwienia malarskie na kominach i elementach drewnianych, tynki z pobiałami. Prace polegały na usunięciu zabrudzeń powierzchniowych, wypoziomowaniu posadzek betonowych, podklejeniu odspojeń tynku i nawarstwień, konsolidacji pudrujących się warstw malarskich, uzupełnieniu ubytków zapraw mineralnych. Wszystkie prace zostały zakończone pomyślnie i zgodnie z harmonogramem.


Fot.10 — barak B-155 po zakończonych pracach remontowo-konserwatorskich


Fot.11 — wnętrze baraku po pracach konserwatorskich