MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

III kwartał/2011

W lipcu br. barak B-155 został protokolarnie przekazany Wykonawcy. Teren budowy został wygrodzony na czas realizacji zadania. Zinwentaryzowano wszystkie elementy drewniane przed demontażem baraku, celem właściwego montażu po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich. Zakończono prace ziemne i fundamentowe wraz z ułożeniem uziomu otokowego dla instalacji odgromowej baraku.


Fot.1 — wygrodzony teren prac remontowo-konserwatorskich


Fot.2 — widok fragmentów elem. drewnianych z pobiałami przed konserwacją


Fot.3 — w trakcie prac zw. z wykonaniem posadowienia baraku