MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

II kwartał/2012

W II kwartale zaraz po zakończonych ostatnich pracach fundamentowych przy baraku zostały przewiezione główne elementy konstrukcyjne baraku, tj. podwaliny, słupy, płatwie, rygle, oczepy, płyty ścienne i dachowe oraz elementy uzupełniające (świetliki, wrota i inne). Kolejnym działaniem był montaż całego baraku, zgodnie z wytycznymi projektowymi. Następnie przystąpiono do robót wykończeniowych związanych z ułożeniem pokrycia dachowego, ułożeniem opaski żwirowej wokół baraku oraz robót dot. instalacji odgromowej obiektu.
Wszystkie prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem Inspektorów z zakresu konserwacji, branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej.


Fot.8 — widok po montażu głównej konstrukcji — ramownic baraku


Fot.9 — podczas prac zwiazanych z ułożeniem wartw pokrycia dachowego