MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

I kwartał/2012

W I kwartale 2012 roku prowadzono prace polegające na wykonaniu nowych wzdłużnych i poprzecznych podwalin baraku oraz ich impregnacji ciśnieniowej. Brakujące i zniszczone elementy skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych oraz drewnianych ram świetlików dachowych wzmocniono i uzupełniono, a następnie scalono kolorystycznie. Ramy świetlików dachowych przeszklono szkłem szklarskim zbrojonym. Przeprowadzono montaż impregnowanych bio- i ogniochronnie elementów płyt ściennych drugostronnego obicia wraz z ułożeniem papy izolacyjnej. Wykonano słupki żelbetowe pod ostatnie słupy wewnętrzne.


Fot.6 — sezonowanie elem. drewnianych po zabiegach impregnacyjnych w pracowni Wykonawcy


Fot.7 — podczas prac przy stopach fundamentowych baraku