MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Ogólnopolski konkurs „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”

ps
21-02-2020

Międzynarodowe Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ósmej klasy szkoły podstawowej, która odwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, lub została z tym tematem zapoznana na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, kółku historycznym bądź podczas zwiedzania innego Miejsca Pamięci.

 

Konkursowa praca Martyny Michalskiej
Konkursowa praca...
Konkursowa praca Martyny Michalskiej
Konkursowa praca...

Prace konkursowe pod kierunkiem nauczyciela zgłaszać można w jednej z czterech kategorii: film, krótka forma literacka, fotografia, projekt graficzny.

Prace mogą być tworzone przez uczniów indywidualnie lub przez maksymalnie 3-osobowe zespoły. Projekt zakończy gala przyznania nagród w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia 2020 r. Na wydarzenie to zostaną zaproszeni finaliści konkursu wraz z nauczycielami. Prace nagrodzone w konkursie zostaną zebrane i opublikowane w wirtualnym katalogu.

– Nauczanie o Auschwitz i Zagładzie nie jest wyłącznie nauczaniem o pewnej historii, która miała swój początek i swój koniec, o pewnym zamkniętym zbiorze oddalających się w czasie faktów. To jest także nauczanie o człowieku, o społeczeństwie, o sile mediów, o polityce. Jeśli dziś, patrząc na wydarzenia w niektórych częściach świata, skojarzenia nasze idą w kierunku II wojny światowej, a nawet Auschwitz, to jest tak dlatego, że podskórnie czujemy, iż niezależnie od wielu zmiennych stoimy w obliczu tych samych patologicznych namiętności: nienawiści, pogardy, antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmów – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

„Auschwitz jest tam, gdzie człowiekowi odbiera się życie. Auschwitz jest tam, gdzie człowiekowi odbiera się człowieczeństwo. Auschwitz jest tam, gdzie człowiekowi odbiera się godność. Auschwitz jest tam, gdzie człowiekowi odbiera się wolność. Auschwitz jest tam, gdzie okrucieństwo i cierpienie spotykają się z obojętnością”, napisała podczas III edycji konkursu Emilia Kaczmarczyk, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Chorzowie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 1 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres (zał. 1 i 2 do regulaminu konkursu). Formularze dotyczące zgód, przetwarzania danych osobowych zał. 3,4,5 i 6 do regulaminu konkursu) prosimy wysłać pocztą na adres:

Katarzyna Odrzywołek
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu.pdf
regulamin_konkursu.pdf
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki