MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

LEDERFABRIK - Dyskoteka w Auschwitz? – Oświadczenie

05-11-1999

Media interesują się sprawą Lederfabrik. Miejsce, gdzie w czasie wojny mieściła się garbarnia, gdzie m.in. składowano włosy ludzi zamordowanych w komorach gazowych ma stać się obecnie dyskoteką. Przeciwko takiemu wykorzystaniu obiektu zaprotestowała Fundacja na rzecz mieszczącego się obok Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Starosta oświęcimski podtrzymał swą poprzednią pozytywną opinię. Jego zdania nie popiera prezydent miasta, twierdząc, iż nie jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Pytane o opinię w tej sprawie Muzeum wydało następujące oświadczenie:

"W związku z zapytaniami dlaczego zezwala się na uruchomienie dyskoteki na terenie byłego obozu, w pobliżu komór gazowych, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wyjaśnia iż zgoda władz lokalnych na uruchomienie dyskoteki dotyczy obiektu położonego w odległości ponad 1 km od byłego obozu macierzystego Auschwitz I i ponad 4 km od byłego KL Auschwitz II-Birkenau oraz znajdującego się poza strefą ochronną byłego obozu.

Jest to budynek przedwojennej garbarni, w której w okresie istnienia KL Auschwitz mieściły się niektóre warsztaty obozowe (warsztat szewski, garbarski, kuźnia, ślusarnia, etc.). Składowano tam także, przeglądano i wysyłano poza obóz walizki skonfiskowane przywożonym do KL Auschwitz Żydom. W miejscu tym sortowano również m.in. buty po pomordowanych oraz okresowo składowano włosy ofiar. Miejsc składowania włosów, walizek i innych przedmiotów było więcej - mieściły się one na terenie samego obozu jak i poza nim.

W związku z tym, że obiektów związanych z funkcjonowaniem obozu jest wiele i że znajdują się one w znacznej, czasem kilku- lub nawet kilkudziesięciokilometrowej, odległości od Muzeum, decyzje dotyczące ich użytkowania czy zagospodarowania należą do władz lokalnych. Decyzje te, zdaniem Muzeum, powinny być podejmowane po dokładnym przeanalizowaniu ich historii i wzięciu pod uwagę wrażliwości społecznej, w tym przypadku zarówno lokalnej jak i międzynarodowej".