MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau

ps
29-10-2018

Przedstawiciele państw-darczyńców wspierających Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau spotkali się 26 października Warszawie na 8. posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego Fundacji. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fot. Bartosz Bartyzel
8. posiedzenie...
8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fot. Bartosz Bartyzel
8. posiedzenie...
8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fot. Bartosz Bartyzel
8. posiedzenie...
8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fot. Bartosz Bartyzel
8. posiedzenie...
8. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fot. Bartosz Bartyzel
8. posiedzenie...

Otworzył je minister Michał Dworczyk, szef KPRM. W posiedzeniu wzięli także udział członkowie Zarządu, Komisji Finansowej oraz pracownicy Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Minister Michał Dworczyk podziękował członkom Państw darczyńców. Podkreślił, że połowę ofiar Holokaustu stanowili obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, a dziś Polska jako jeden z głównych darczyńców Fundacji realizuje projekt dbania o pamięć ofiar.  Dla każdego, kto odwiedził Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to doświadczenie pozostanie na zawsze. Zachowanie Pamięci o Auschwitz jest naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale także wobec przyszłych pokoleń  mówił Dworczyk

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Fundacji, a także sprawozdaniem finansowym oraz audytem za rok 2017.

Podczas posiedzenia zastępca dyrektora Muzeum i wiceprezes Fundacji Rafał Pióro oraz szefowa Globalnego Planu Konserwacji Agnieszka Tanistra-Różanowska podsumowali stan prac konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanych ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. W tym roku kwota wsparcia szacowana jest na 10 mln złotych.

Wśród trwających projektów największym i najważniejszym jest konserwacja baraków murowanych 7 i 8 znajdujących się na terenie odcinka BIb byłego obozu Birkenau.  Zakończono tam już wszystkie prace ziemne, których celem było ograniczenia wpływu wody na fundamenty obiektów. W tej chwili trwa uzupełnianie więźby dachowej oraz scalanie nawarstwień malarskich. Co najważniejsze, opracowana przez nasz zespół nowatorska technologia prostowania murowanych ścian z minimalną ingerencją w ich autentyczną strukturę zdaje egzamin. W tej chwili jesteśmy w fazie scalania nawarstwień malarskich. Prace w baraku nr 8 mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku  mówiła Agnieszka Tanistra.

Inne projekty finansowane ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau to m.in. konserwacja obiektów ze Zbiorów Muzeum, regulacja stosunków wodnych na terenie byłego obozu Birkenau, czy opracowanie ponad 4 tysięcy obiektów wykopaliskowych z badań archeologicznych z 1967 r.

 Przygotowano już dokumentację związaną z pracami nad kolejnymi czterema budynkami na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau: łaźni, kuchni, jednej z latryn oraz kolejnego baraku więźniarskiego. Udało nas się także rozstrzygnąć przetargi na konserwację baraku drewnianego, prace związane z ruinami rozbieralni komory gazowej i krematorium III, a także na budowę drogi technicznej, która powstanie po to, aby prowadzone prace konserwatorskie nie kolidowały z ruchem odwiedzających Miejsce Pamięci  powiedział Rafał Pióro, wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację.

Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński zwrócił się natomiast do przedstawicieli państw-darczyńców Fundacji, które do projektu dołączyły w sposób symboliczny, o podniesienie swojego wkładu do Kapitału Wieczystego.

Obecnie majątek Fundacji Auschwitz-Birkenau sięga ponad 473 milionów złotych i jest jednym z największych w Polsce. Deklaracje finansowe na Kapitał Wieczysty wynoszą ok. 111 milionów z planowanych 120 milionów euro. Od 2012 r. Fundacja przekazała na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci ok. 27,5 milionów złotych pochodzących z zysku na Kapitale Wieczystym, który wsparło już łącznie 39 krajów i wielu darczyńców indywidualnych.

 Bardzo dziękuję władzom Państw darczyńców, jak również obywatelom tychże państw za zaangażowanie w ochronę Miejsca Pamięci. Dziękuję za pomoc z wypełnianiu jednego z największych zobowiązań, jakie stoi przed nami  powiedział Marek Zając, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zaznaczył, że przechodząca coroczny audyt Fundacja musi działać z pełną transparentnością.

 Pamięć nie może istnieć bez prawdy. Każdego dnia konserwatorzy starają się zachować każdy najmniejszy fragment pozostałości po Auschwitz. To wszystko jest możliwe dzięki wiedzy zespołu konserwatorów Muzeum, ale ta praca zaczyna się od zaangażowania państwa krajów i rządów. Dziś wiemy, że zachowanie autentyczności jest możliwe, że ślady te zostaną uratowane, a to wszystko dzięki Państwu  podkreślił Zając.

Rolą Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zapewnienie państwom-darczyńcom pełnego dostępu do informacji dotyczących finansów i działań Fundacji. Komitet pełni też funkcję doradczą i opiniującą. W jego skład wchodzą osoby rekomendowane przez poszczególne państwa.