MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Pieniądze dla Mai

27-10-2000
Po czterech latach przed bielskim Sądem Okręgowym zakończył się proces Spółki Maja S.A., która domagała się od Skarbu Państwa wypłaty odszkodowania za wstrzymanie w 1996 roku budowy tzw. supermarketu. Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Zgodnie z wyrokiem sądu Skarb Państwa powinien wypłacić Mai S.A. 1,4 mln zł odszkodowania plus odsetki od stycznia tego roku, a także zwrócić koszty procesu.

Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1945

25-10-2000
Polacy byli pierwszymi więźniami obozu i do października 1941 r. tj. do momentu przywiezienia 10 tysięcy radzieckich jeńców wojennych stanowili prawie 100% deportowanych i ofiar tego obozu. Mimo iż od 1942 r. KL Auschwitz stał się największym centrum zagłady Żydów, pod względem liczebności (około 140-150 tys. deportowanych, w tym 70-75 tys. zabitych) do końca istnienia obozu Polacy stanowili drugą po Żydach grupę narodowościową.

Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp – nowa publikacja

20-10-2000
Ukazała się angielska wersja dużej, pięciotomowej monografii Auschwitz 1940-1945.

Muzeum na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie

20-10-2000
Gościem honorowym 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie była Polska. Swoje wydawnictwa prezentowało ponad 16,5 tysiąca wystawców ze 113 krajów. Przedstawiono ponad 385 tysięcy tytułów książek z czego blisko 90 tysięcy nowości. Wśród zaproszonych do Frankfurtu polskich gości znaleźli się też pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau: wicedyrektor Krystyna Oleksy i kierownik Działu Wydawnictw Teresa Świebocka, które zaprezentowały wydane przez Muzeum publikacje

Żwirowisko wraca do Stowarzyszenia Ofiar Wojny

18-09-2000
"Proszę się nie obawiać o Żwirowisko. Gdyby nastąpiło jakiekolwiek naruszenie powagi czy charakteru tego miejsca, mam możliwość natychmiastowej reakcji i wydania nowej decyzji" - zapewnia wojewoda małopolski Ryszard Masłowski po piątkowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającym decyzje Wojewody oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji nakazujące Stowarzyszeniu Ofiar Wojny wydanie oświęcimskiego żwirowiska.

Otwarcie Synagogi Chewra Lomdej Misznajot

12-09-2000
12 września została uroczyście otwarta oświęcimska synagoga, należąca przed wojną do towarzystwa Chewra Lomdej Misznajot. Przed trzema laty została przekazana gminie żydowskiej z Bielska-Białej. Środki na jej odnowienie przekazała Auschwitz Jewish Center Fundation, utworzona przez emerytowanego biznesmena z Nowego Jorku, Freda Schwartza.
1    267  268  269  270  271  272  273  274  275    283