MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

"...płakaliśmy bez łez..." Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz
The Auschwitz Album. The Story of a Transport
The Auschwitz Album. The Story of a Transport
Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada
Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada
Głosy Pamięci 6. Krematoria i komory gazowe Auschwitz
Głosy Pamięci 6. Krematoria i komory gazowe Auschwitz
Szkicownik z Auschwitz
Szkicownik z Auschwitz
Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu
Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu
Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz
Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz
Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źródłowych
Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źródłowych
Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando
Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando

Zagłada

Wnętrze komory gazowej I
Wnętrze komory...

Obóz koncentracyjny Auschwitz (1940-1945) jeden z czterech hitlerowskich obozów koncentracyjnych założonych na okupowanych ziemiach polskich (oprócz tego obozu powstały obozy koncentracyjne na Majdanku, w Warszawie i Płaszowie) wchodzących w skład przedwojennego terytorium państwa polskiego, był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie największym ośrodkiem natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów.

Chociaż obóz ten został założony dla Polaków i w pierwszych dwóch latach jego istnienia Polacy stanowili przeważającą liczbowo grupę narodowościową więźniów, wśród deportowanych do obozu od samego początku znajdowali się również Żydzi. Nieliczni Żydzi przywożeni do obozu w latach 1940-1941 byli osadzani w obozie tak, jak inni więźniowie, czyli na podstawie indywidualnych nakazów, z reguły za jakieś naruszenie niemieckiego ustawodawstwa czy zarządzeń władz policyjnych i administracyjnych.