MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Ostatnie dni obozu Auschwitz
Ostatnie dni obozu Auschwitz
Głosy Pamięci 1. Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz
Głosy Pamięci 1. Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz

Ewakuacja

Ewakuacja i likwidacja obozu

Gdy w lipcu-sierpniu 1944 r. Armia Czerwona dotarła do linii Wisła-Wisłoka i od Oświęcimia dzieliło ją już tylko niecałe 200 kilometrów, w odniesieniu do KL Auschwitz władze niemieckie wzięły pod uwagę dwie ewentualności: likwidację obozu w przypadku dalszych sukcesów Armii Czerwonej, oraz utrzymanie obozu w sprzyjających warunkach w swej dyspozycji. W związku z tym w czasie do połowy stycznia 1945 r. podjęły wobec obozu szereg działań o charakterze ewakuacyjno-likwidacyjnym, nie przejawiły jednakże skłonności do poczynań, które przekreśliłyby jego dalsze funkcjonowanie.